God is not Sangiri Lagiri, it’s an attribute of Sango

< 1 min read

Do not let any Yoruba worship leader come on your church altar to call God Sangiri Lagiri, it’s not one of God’s attributes. It’s one of Sango’s oriki and I do not know how we foolishly let that sneaked into our worship culture.

“Sangiri Lagiri Olagiri kaka figba edun bo Inan Loju Inan lenu Oloju orogbo eleeke obi A tu won ka nibi tiwon gben danan iro….Sango onikoso ooo”

There are several names you can call God in the bible and you can’t exhaust those in your worship sessions. God is not “o wo kembe rebi ija” which ija?

I have been reading about Sango these past few days and I saw most of the oriki that people use for God as that of Sango……………………….

These are some of Sango’s oriki (eulogy) – if you need translation, speak to any of your Yoruba friends. When next you hear anyone use any of these during worship in your church, dissociate yourself, such worship cannot be acceptable:

Oranfe onile ina
Sango onibon Orun
Arabambi arigba ota Segun
Afiri wowo ojo sete olote
Aara waa
Aara woo
Sangiri
Lagiri
Olagiri kakaka figba edun bo ibe
Ako olongbo ti wo ewu ododo
Aji feje agbo bo oju
Aromologun bomo lo
Ajagbe masebi ko to pa asebi
Oloogun ikiya
Oloogun ilaya
Onigbetugbetu
Egungun Nla ti yo ina lenu
Sango olowo eyo
Ekun oko Oya
Aara bo wo ija lala
Ina gori Ile feju toto
Iku ti pani ti enikan ki ke
Afose yoni loju
Afedun yo ifun
Afi efiin seni Pele
Afinna fohun bi o soro
Oloju olorogbo
Elereke obi
Oba koso oo

Related posts

Leave a Comment

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Live Updates COVID-19 CASES
%d bloggers like this: