Satanic Temple sues Netflix over Chilling Adventures of Sabrina’s demonic statue

The group claims the show’s statue of Baphomet resembles its own and that its use ‘dilutes and denigrates’ satanism

Read More

How I became Christian again: my long journey to find faith again

After experiencing the horrors of war, Bryan Mealer lost his faith. Morning runs with a priest – and a visit to a more welcoming church – helped restore it

Read More

Popular Yoruba Hymns 2

Contents 1. Elese e yipada 2. Aye si mbe! Ile Od’agutan 3. Wa s’odo Jesu, mase duro 4. Bi Kristi’ ti da okan mi nde 5. Bi mo ti ri, lai s’awawi 6. Olugbala gb’ohun mi 7. Oluwa emi sa ti gb’ohun Re 8. Isun kan wa to kun f’eje 9. Okan mi nyo ninu Oluwa 10. Ore ofe ohun…

Read More

Popular Yoruba Hymns 1

CONTENTS 1. Iwo to few a la o ma sin 2. Okan mi yin Oluwa logo 3. B’oruko Jesu ti dun to 4. Ko su wa lati ma ko orin ti igbani 5. Wa ba mi gbe 6. Fi iyin fun Jesu, Olurapada wa 7. Eje k’a f’inu didun 8. Emi ‘ba n’egberun ahon 9. E wole f’oba ologo julo…

Read More